Finland medlare då Ryssland riskerar sparkas ur Europarådet, hbl.fi

Människorättsorganisationen Europarådet står inför sin svåraste kris någonsin då Ryssland i protest mot sanktioner har slutat betala medlemavgift och riskerar utestängas ur organisationen. Blivande ordförandelandet Finland försöker nu övertala Ryssland att betala och stanna kvar.[…]

– Det är förstås otänkbart att Europarådet skulle acceptera Rysslands annektering av Krim. Men vi kan kanske separera den frågan från Europarådets mandat att skydda mänskliga rättigheter oavsett situationen. Om Ryssland lämnar Europarådet vore det en sanktion som riktar sig mot ryska medborgare. Vårt uppdrag går ut på att skydda mänskliga rättigheter, säger Jagland och tillägger att den vanskliga uppgiften att få till stånd en lösning på Krim och i östra Ukraina egentligen är frågor för OSSE och FN:s säkerhetsråd. Jagland säger att en risk i sammanhanget är att det går som med brexit, det vill säga att vi står inför ett ryskt utträde trots att ingen först föreställde sig att så kunde ske.

– Risken är också att Ryssland målar in sig i ett hörn och försätter sig i en situation där det blir svårt för landet att igen komma med i Europarådets arbete. Läs artikel