Armén övar i Norra Finland, maavoimat.fi

700 personer, i huvudsak från Kajanalands brigad, Jägarbrigaden och Björneborgs brigad. I övningen deltar även i anslutning till försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige en trupp på ungefär 200 soldater från den svenska armén.

Vid övningen Arctic Shield 18 övar Arméns alla vapenslag och ledningsnivåer samarbete vid gemensamma skjutövningar och en stridsövning. Målet med övningen är att förbättra Arméns prestationsförmåga i Norra Finland, testa den utbildade truppens utbildningsnivå och öka den internationella kompabiliteten. Läs artikel