Sverige kränkte fyra länder 2016, dn.se

Vad gäller främmande makters kränkningar av Sverige så uppgick de 2016 till 20, vilket är en kraftig ökning jämfört med de elva som inträffade 2015.

Kränkningarna av Sverige gjordes av elva olika länder med flyg, fartyg eller fordon. Grannländer inom Nato står för huvuddelen av kränkningarna medan Ryssland kränkte en gång. Enligt uppgifter till DN från försvarsdepartementet fördelar de sig så här.

Danmark: Fem kränkningar, varav tre med flygplan och två med fartyg.

Norge: Tre kränkningar, två med flygplan och en med fartyg.

USA: Tre kränkningar med flygplan.

Estland: Två kränkningar med flyg respektive fartyg.

Finland: En kränkning med fordon.

Polen, Finland, Litauen och Portugal: Har med fartyg kränkt vardera en gång.

Frankrike och Ryssland: Var sin flygkränkning.

Överträdelserna är till största delen ”av administrativ karaktär, exempelvis att flygplantypen inte finns med i årstillståndet”, enligt Försvarsmakten. Läs artikel