Svensk militär skall inte vara i Georgien

Den azerbaijanska nyhetssiten defence.az informerade den 7 mars om att Sverige kommer att delta i den gemensamma militärövningen mellan Nato och Georgien 2019.

Beskedet kom under försvarsminister Peter Hultqvists besök i Georgien för att diskutera bilaterala förbindelser.

Georgiens försvarsminister Levan Izoria underströk vikten av att svenska militärer medverkar i träningscentret som upprättats mellan Nato och Georgien samt betydelsen av att Sverige deltar i övningar.

Sverige bör naturligtvis ha bilaterala förbindelser på olika plan med alla stater. Men deltagande i Natos militärövningar i Georgien väcker frågor. Förhållandet mellan Ryssland och Georgien är minst sagt spänt efter kriget 2006, då båda parter beskyllde varandra för aggression.

Georgien har strävat efter att bli medlem i Nato och deltar med en av de största kontingenterna i Natos insats i Afghanistan, Resolute Support Mission.

På Natos toppmöte i december 2017 med utrikesministrarna uttrycktes stöd för Georgien och förespeglades ett kommande medlemskap i Nato för Georgien, bland annat med hänvisning till landets uppslutning i Natos insats i Afghanistan. Även planeringen av den gemensamma militärövningen 2019 diskuterades.

Georgien har som självständig stat rätt att välja om man vill ansöka om medlemskap i Nato och rätt att genomföra militärövningar med Nato. Det alliansfria Sverige borde dock inte medverka i sådana övningar.

Sverige borde istället sträva efter att minska spänningarna i regionen, och det kan inte vara förenligt med svensk alliansfrihet att delta i militärövningar med Georgien och Nato.

Sverige deltar i OSSE som för samtal med alla parter i regionen för att finna fredliga lösningar. Det är den väg Sverige bör fortsätta.