Över 1500 kvinnor sökte till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor, maavoimat.fi

Också i år sökte rekordmånga kvinnor, sammanlagt 1 516, till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor. Ansökningstiden gick ut 1 mars 2018.

De flesta sökte till Björneborgs brigad, i år 343 kvinnor. Senaste år var antalet sökande 222. Till Kajanalands brigad sökte 233 (2017: 167), Gardesjägarregementet 186 (165) och Karelska brigaden 173 (120). Regionalt sett kom de flesta sökandena från Nyland, 392 (324), och Birkaland, 174 (102) […]

Från och med år 1995 har sammanlagt över 8 100 kvinnor utbildats till reserven. Under de senaste åren har ungefär 65-70 % av dem fått ledarutbildning. Läs artikel