Svar på fråga 2015/16:691 av Hans Wallmark (M) Medlemskap i Stratcom, riksdagen.se

Hans Wallmark har frågat mig om målet med den beredning som nu pågår är att Sverige ska bli medlem av Stratcom.

Som partnerland finns det flera sätt att samarbeta med Natos center för strategisk kommunikation, Stratcom. Svenska myndigheter har under 2014 och 2015 deltagit i flera aktiviteter som centret erbjudit. Målsättningen är att Sverige även framöver ska samarbeta med Stratcom. Frågan om formerna för ett formellt svenskt samarbete med centret bereds dock för närvarande i Regeringskansliet. Noterbart är att Sverige sedan tidigare avtalat om status som bidragande deltagare i Cybercentret i Tallinn, som har likvärdig status som Stratcom i förhållande till Nato, samt att Sverige på Livgardet ansvarar för Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM).

Stockholm den 3 februari 2016

Peter Hultqvist           Läs informationen