Striden om landmakten, aldimer.no

…Norge har i dag en hær og landmakt som er betydelig under det forsvarsekspert Ståle Ulriksen karakteriserer som kritisk masse. For over ti år siden slo nåværende generalløytnant (p) Robert Mood fast at den norske Hæren ikke var større enn at den kunne forsvare 1-2 bydeler i Oslo. Siden er det gått fra galt til verre.

Samtidig som den sikkerhetspolitiske situasjonen blir stadig mer usikker, bruker Norge dyrekjøpt tid til å utrede ytterligere hva slags landmakt vi skal ha i framtiden. Utredningsarbeidet er egentlig unødvendig, fordi forsvarssjefen har allerede forklart i sitt fagmilitære råd (FMR) hva slags landmakt han ønsker seg. Admiral Haakon Bruun-Hanssen la fram sitt FMR allerede 1. oktober 2015. Men noe måtte jo forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gjøre for å kamuflere at hun i første omgang ikke fikk nok penger av sin egen regjering til å fullfinansiere langtidsplanen for Forsvaret for tidsperioden 2017-2020. Og slik nu dagan innad i Forsvaret. Läs artikel