– Største utfordring etter den kalde krigen, aldrimer.no

NATOs nye årsrapport levner ingen tvil: Alliansen står overfor sin største utfordring på nesten 30 år. Svaret er «den største styrkingen av det kollektive forsvaret på en generasjon»…

Russland beskrives ikke direkte som noen trussel i rapporten. Tvert imot legger NATO stor vekt på å holde kanaler åpne til de russiske myndighetene. Russland blir invitert med som observatør på NATO-øvelser, og dialog omtales som svært viktig.

Samtidig er NATO i høy grad oppmerksom på den russiske styrkeoppbyggingen som har foregått de siste årene. Det er liten tvil om at tredoblingen av NATOs innsatsstyrke, den 40.000 mann store «NATO Response Force» er et svar på det. Også den såkalte «Very High Readiness Joint Task Force», som består av 5000 mann og kan respondere i løpet av et par dager, beskrives som et tydelig svar på Russlands økte militære kapasitet.

«De siste årene har NATO respondert på en serie nye utfordringer med å gjennomføre den største styrkingen av vårt kollektive forsvar på en generasjon», heter det i rapporten. Utplasseringen av multinasjonale styrker er også helt tydelig fokusert på områdene som er nær Russland.

«Vi har for øyeblikket utplassert fire multinasjonale kampgrupper i Estland, Latvia, Litauen og Polen, med bidrag fra 17 forskjellige land. Det inkluderer Canada og USA. Dette er et tydelig tegn på styrken i de transatlantiske båndene», skriver NATO. Läs artikel