ÖB anses ta ställning för ett Natomedlemskap, di.se

Tunga försvarspolitiker, som står på motsatt sida i Natofrågan, anser att landets högsta militära ledning tar ställning för ett Natomedlemskap.

I ett underlag som ÖB Micael Bydén och Högkvarterets chef Dennis Gyllensporre lämnat till regeringen pekar de ut fördelarna med ”traktatsbundna försvarsförpliktelser”, alltså det som finns i Nato, skriver Svenska Dagbladet.

Uppgifterna tolkas som att försvarsledningen ändrar kurs i Natofrågan, något som möts av både hejarop och hård kritik.

Vänsterpartiets Stig Henriksson (V), ledamot i försvarsutskottet, tycker att det är på gränsen till att ÖB begått tjänstefel.

”Jag tycker inte att det åligger den professionella försvarsmakten att göra de här bedömningarna. De ska leverera underlag för beslut. Men det här uppfattar jag i princip som en rekommendation. Det är att trampa över den gräns som bör finnas mellan politik och myndighet”, säger Henriksson till tidningen.

Även försvarsutskottets ordförande Liberalernas Allan Widman (L) anser att ÖB tar ställning för ett Natomedlemskap.

Widmans kollega i den Nato-vänliga Alliansen, försvarsutskottets ledamot Hans Wallmark (M), ser också uppgifterna som ett ställningstagande. Läs artikel