Fler svenska fartygskanoner till finska marinen, sempermiles.se

Vi har tidigare rapporterat om den pågående halvtidsuppdateringen i finska marinen, där bl a smygrobotfartygen i Hamina-klass får avancerad teknik och beväpning, som svenska Saab fått stort förtroende att leverera .

Nu står det också klart att man väljer Bofors Mk4-pjäser för mer och ännu bättre eldkraft. Ett tacknämligt men inte helt överraskande val då man sedan tidigare använder 40- och 57 millimetersystem tillsammans med den flexibla, programmerbara multiammunitionen 3P (Pre-fragmented, Programmable, Proximity-fused). Allt från Bofors.

”I moderna taktiska scenarier måste fartyg kunna operera i olika konfliktnivåer, vilket kräver ett extremt flexibelt vapensystem som Bofors 40 Mk4″ kommenterar Lena Gillström, VD för BAE Systems Bofors. I och med den här affären blir Finland det tredje landet som tar till sig Mk4. Läs artikel