”Stärk EU:s utrikespolitiska handlingsförmåga”, skriver utrikesministrarna Marina Kaljurand, Linas Linkevičius, Edgars Rinkēvičs och Margot Wallström, svd.se

…Vi välkomnar mot denna bakgrund den gemensamma deklarationen av EU:s och Natos ledare vid Nato-toppmötet i Warszawa, och vi sätter stort värde på det nordisk-baltiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet. Den svenska militära alliansfriheten och de baltiska ländernas medlemskap av Nato är centrala för vårt regionala och internationella säkerhetspolitiska samarbete.

Under lång tid utgjorde de baltiska länderna som EU- och Nato-medlemmar isolerade energiöar i EU. I december 2015 invigdes det strategiska energiinfrastrukturprojektet Nordbalt, som länkar samman elnäten mellan Sverige och Baltikum. Nordbalt är av stor vikt för säkerheten i regionen och ökar de baltiska ländernas motståndskraft och försörjningstrygghet. Läs artikel