Märkligt övningsscenario för Bison Counter 2016

Främmande milis belägrar Blekinge och delar av Småland. Milisen stöds av ”en regional stormakt” som bidrar med finansiering, utrustning och viss utrustning. Det långsiktiga målet är att göra Sverige och Norden instabilt. Detta är enligt Försvarsmakten grundscenariot för den internationella Bison Counter-övningen.

Enligt scenariot har Sverige ”inte försökt återta det belägrade området”! Någon förklaring till detta lämnas inte. Scenariot ger en signal om ett värnlöst Sverige.

Denna defatism understryks av att Sverige enligt scenariot bett om stöd från FN för att tillsammans med svenska förband återta det av milis kontrollerade området och att FN:s säkerhetsråd beslutat att skicka två styrkor inom tre veckor.

Hur är detta tänkt? I det tilltänkta scenariot är styrkor från FN inte att räkna med. Den regionala stormakten, som ju inte kan vara någon annan än Ryssland, ingår i säkerhetsrådet och skulle lägga in sitt veto!

Övningen understryker att det är hög tid att återställa ett starkt fredsbevarande svenskt försvar som kan försvara hela landet. Ett moment i det är återinförande av allmän värnplikt.

Läs mer om övningen