Rapport: Rysslands utrikespolitik har förändrats, Finland måste satsa på sin motståndskraft och på samarbete, Finlands utrikesdepartement

Enligt en färsk rapport av en expertgrupp vid Utrikespolitiska institutet använder Ryssland mer aggressiva medel än tidigare för att uppnå sina utrikespolitiska målsättningar. Rysslands förändrade verksamhet kräver av Finland en ny slags beredskap, och rapporten erbjuder en detaljerad riskanalys och åtgärdsrekommendationer till stöd för detta.

I rapporten Rysslands föränderliga roll i Finlands närområden granskas förändringen i Rysslands utrikespolitik samt analyseras förändringens inverkan på Finland.

Rysslands förvaltningssystem, baserat på inofficiella maktnätverk, är tätt sammanvävt med landets utrikespolitik. Rysslands utrikespolitiska målsättningar har under en längre tid varit oföränderliga, konstateras det i rapporten, men under de senaste åren har medlen att uppnå målsättningarna blivit mer aggressiva. Läs pressmeddelandet