Värdlandsavtal med Nato urholkar alliansfriheten, Stig Henriksson m fl , Göteborgs-Posten

…Att skriva på avtalet vore dessutom att köpa grisen i säcken, det vimlar nämligen av oklarheter. Det är ett ramavtal som ska kompletteras med en mängd tilläggsavtal påskrivna av regering eller ÖB. I Finland har man 57 stycken tillägg – alla hemliga. Värdlandsavtalet innebär därför en rad konsekvenser som det fortfarande råder stor oklarhet kring. En sak är dock klar. Om Sverige undertecknar Värdlandsavtalet så öppnar vi dörren för kärnvapen på svenskt territorium. Nato är en kärnvapenallians och tvärt emot vad som sägs i debatten finns det ingen svensk lag som förhindrar införsel av kärnvapen till Sverige. Vi har en historia av aktivt arbete för nedrustning i allmänhet och kärnvapenavrustning i synnerhet. Med ett underskrivet värdlandsavtal undergrävs vår trovärdighet att arbeta med denna ödesfråga för mänsklighetens framtid. Läs artikel