Soldater i Irak tjänar inga svenska nationella intressen

Utgivarna

Regeringen lade den 14 oktober fram en ny proposition till riksdagen om fortsatt svensk styrka i den USA-ledda Operation Inherent Resolve (OIR), till och med den 31 december 2021.

Sedan USA avrättade ledaren för iranska revolutionsgardets specialstyrka Quasem Suleimani med en drönattack i början på året har strider mellan de amerikanska OIR-styrkorna och Iranstödda miliser i Irak trappats upp.

Raketattacker mot OIR-baser genomfördes under vintern. Även OIR-styrkor från andra västländer attackerades, vilket vi tidigare kommenterat på den här sajten.

Iraks regering har varnat för att USA och Iran kan komma att föra in sina strider på irakisk mark, och det irakiska parlamentet har krävt att alla utländska styrkor dras bort från landet. I norra Irak har Turkiet vid flera tillfällen gått in på irakiskt territorium i jakt på kurdiska miliser.

Propositionen går inte närmare in på den komplexa situationen och inblandningen från olika parter i landet.

Redan för ett par år sedan förklarade Iraks regering att IS var besegrat, och därmed borde OIR kunna avslutas. Så har inte skett och skälet är, som många bedömare påtalat, att USA använder OIR för att hålla tillbaka Iran i regionen.

OIR saknar mandat från säkerhetsrådet, och USA hänvisar liksom svenska regeringen till inbjudan från Iraks regering i form av ett brev den 20 september 2014 där man välkomnade militärt stöd i form av flygstöd i kampen mot IS. Redan inför det första beslutet att skicka svensk trupp att delta i OIR uttrycktes tveksamhet från den borgerliga oppositionen om detta var en folkrättslig grund och man varnade för ett prejudikat för framtiden. Nu, sex år senare, har det folkrättsliga läget inte ändrats och regeringen stöder sig fortfarande bara på en inbjudan medan FN-mandat saknas.

OIR har från början 2014 också militärt intervenerat i Syrien i strid med folkrätten. Någon inbjudan från Syriens regering finns inte. Genom Sveriges deltagande i OIR blir vi medverkande i koalitionens folkrättsstridiga intervention i Syrien.

I propositionen nämner inte regeringen att OIR fortsatt genomför attacker i Syrien trots fördömanden från den syriska regeringen.

USA använder sig av OIR som organisation då man lierar sig med krafter som bekämpar den syriska regeringen och vill ha amerikanska soldater kvar i Syrien för att motverka Irans inflytande. Ett tydligt exempel är det militära stödet till Syrian Democratic Forces ( SDF) att lägga beslag på oljan i norra Syrien, vilket vi kommenterat på den här  sajten.

Det finns inga skäl för Sverige att fortsatt delta med militär styrka i OIR. Sverige har inga nationella intressen att försvara i regionen och vi bidrar till folkrättsbrott då koalitionen fortsätter att intervenera i Syrien.

Ytterst är det lojalitet med USA som är grunden för Sveriges deltagande vilket uttrycks något omskrivet i propositionen:

”Deltagandet i den globala koalitionen ger Sverige tillgång till internationella kontaktnät och verkar därmed positivt på våra internationella förbindelser och samarbeten.”

Det kan inte vara skäl för att skicka svensk trupp utomlands.