En rövarkoalition!

Lars-Gunnar Liljestrand

Sverige deltar med militär trupp sedan 2015 i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR).

OIR opererar militärt i Irak med uppgiften att bekämpa IS och stöder sig på en inbjudan från Iraks regering. Interventionen saknar mandat från FN:s säkerhetsråd.

USA leder också koalitionen för militära insatser i Syrien, vilket helt saknar folkrättslig grund och har fördömts av den syriska regeringen som ett flagrant brott mot landets suveränitet.

Officiellt säger USA att koalitionen bekämpar IS i Syrien, men i praktiken har OIR:s militära insatser i landet inriktats på att stödja dels de kurdiskt dominerade multietniska Syrian Democratic Forces ( SDF) styrkorna i norra Syrien som har som mål långtgående autonomi, dels den så kallade  Fria Syriska armén (FSA) som också stöds av Turkiet och som bekämpar den syriska regeringen.

USA har tillsammans med SDF lagt beslag på oljekällorna i norra Syrien.

I den senaste rapporten som behandlar OIRs verksamhet andra kvartalet 2020 skriver generalinspektören som har uppdraget att rapportera om OIR för den amerikanska kongressen att man skall bygga upp en ny ”proxy” styrka på 2200 man som skall bevaka oljekällorna. Enligt uppgift har ledningen i det kurdiskt kontrollerade området träffat en överenskommelse om att låta ett amerikanskt oljebolag, Delta Crescent Energy, ta hand om oljan.

Syriens utrikesministerium kallade uppgörelsen illegal och slog fast att den syftade till att ”stjäla Syriens olja med stöd av den amerikanska administrationen” och att den hade noll och ingen laglig grund.

Styrkan som skall bevaka oljekällorna är knappast till för att i första hand bekämpa IS. Generalinspektören skriver i sin rapport att IS inte klarar av större operationer nu utan är på tillbakagång. Det sannolika är att USA med en ny militärstyrka vill hindra den syriska regeringen från att återta området.

Hittills har SDF inte klarat sig på egen hand utan verkat i beskydd av OIR, som generalinspektören skriver i sin rapport.

Hela operationen beskrivs av generalinspektören som en del av OIR:s verksamhet. Uppenbarligen ser USA fördelar med att använda sig av koalitionen för att söka legitimera den militära interventionen i Syrien och beslaget av oljekällorna.

För allmänheten i väst kan OIR framstå som en slags humanitär intervention i Irak . Ett av målen för den svenska insatsen utöver att bekämpa IS uppges vara stärka kvinnornas roll.

Det faktum att OIR i strid med folkrätten också ingriper militärt i Syrien är mindre känt, men de stater som är med i OIR blir medskyldiga till folkrättsbrotten.

Sveriges regering har alltsedan 2015 utan reservationer stött OIR:s attacker in i Syrien, och Peter Hultqvist har i riksdagen 2017 förklarat ”Sverige ska förbli en trovärdig, lyhörd och aktiv del av koalitionen”.

Svenska regeringen kan inte svära sig fri från ansvar för koalitionens agerande i Syrien. Vi är medverkande i en rövarkoalition som stjäl olja från ett annat land och som bryter mot folkrätten.

Det kan inte vara ett svenskt intresse att delta i stormaktspelet i Mellanöstern och bidra till att underminera respekten för folkrätten genom vårt medlemskap i OIR.