Soini och Wallström i HS: Starkare tillsammans,

Finlands utrikesminister Timo Soini (Sannf) och Sveriges utrikesminister Margot Wallström tar ställning till Sveriges och Finlands försvarssamarbete i en debattartikel som publicerades i Helsingin Sanomat på måndagen.

Soini och Wallström skriver att Finland och Sverige är starkare tillsammans. Enligt dem är det naturligt att grannländerna ökar sitt utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete.

Samarbetet väckte diskussion när man i den svenska utrikes- och försvarspolitiska rapporten talade om balanser i försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland, det vill säga att Finland drar mer nytta av samarbetet än Sverige. Läs artikel