Bringeus utredning: Säkerhet i ny tid , SOU 2016:57

Den 20 augusti 2015 beslutade regeringen att tillsätta en statlig offentlig utredning om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Till särskild utredare utsågs ambassadören Krister Bringéus och till huvudsekreterare dåvarande kanslirådet Carl Magnus Eriksson. Kommittédirektivet angav att utredaren skulle redovisa sitt uppdrag senast den 31 augusti 2016. 1 Utredaren överlämnar härmed betänkandet Säkerhet i ny tid (SOU 2016:57). Med detta är uppdraget avslutat.

Stockholm i september 2016 Krister Bringéus

Läs SOU 2016:57