Ingen debatt än om försvarsutbildningshjälp i Sverige, annonsbladet.canews.fi/

Det har inte förts någon politisk diskussion om Reservistförbundets erbjudande att erbjuda Sverige hjälp med den militära utbildningen, säger försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf). Niinistö säger att det är Sveriges uppgift att bedöma hur värdefull de anser att hjälpen skulle vara. Bakgrunden till förslaget är att Sverige överväger att införa en selektiv värnplikt 2019.

– Låt oss först se hurdan värnplikt Sverige bygger upp. Sedan klarnar det vilket slag av hjälp som behövs av Finland, om någon hjälp ens behövs, säger Niinistö.

Försvarsmaktens kommendör Jarmo Lindberg säger att Sverige strävar efter att bygga upp ett självständigt system med en tillräcklig kapacitet av utbildare.

– Månne inte Sverige utgår från att de har ett självständigt och heltäckande försvar…

Niinistö säger att det viktigaste för Sverige är att fortsättningsvis utveckla det egna försvaret. Att delvis återinföra värnplikten ser han som en bra åtgärd.

– Den svenska armén har rent ut sagt en del utrymme för förbättringar. Sveriges flygvapen och marin är relativt starka, men armén är så liten att en hel del arbete återstår för att stärka det regionala försvarets trovärdighet. (FNB) Läs artikel