Slaget om Alger – filmkonstens fulla kraft och vidd, vlt.se

Erik Jersenius, kulturredaktör på Vestmanlands Läns Tidning.

Den amerikanske demonregissören Stanley Kubrick hävdade in till sin död 1999 att det inte gick att förstå filmkonstens fulla kraft och vidd om man inte hade sett italienaren Gillo Pontecorvos banbrytande mästerverk “Slaget om Alger” (1966). Enligt Kubrick är alla spelfilmer egentligen en slags dokumentärer, ett sätt att gestalta det fiktiva så verkligt som möjligt, och själv blev han förundrad över att Pontecorvo kunde skapa något som var så realistiskt att man verkligen misstog det för verklighet.

“Slaget om Alger” skildrar mycket riktigt striderna mellan frihetsrörelsen Nationella befrielsefronten (FLN) och Frankrike i den algeriska huvudstaden under Algerietrevolten. Vi får ur olika perspektiv både följa gerillans organisering och de franska fallskärmsjägarnas operationer för att slå ner upproret. Läs artikel