WTO Panel Rules Against U.S. Claim that Tariffs on Chinese Goods Are Justified as Necessary to Protect “Public Morals”,

WTO har en tvistlösningsmekanism, som har befogenhet att fatta beslut i handelstvister och att se till att besluten verkställs. Prövningen ska göras mot i förväg fastställda regler som ger WTO:s medlemmar en möjlighet att lämna in klagomål över påstådda överträdelser av WTO:s regler och att begära kompensation. Alla stater behandlas lika. Mekanismen har lett till att stater i mindre utsträckning använder ensidiga försvarsmekanismer, som ofta leder till motåtgärder och i värsta fall handelskrig.

Kina har av USA och i västliga medier beskrivits som en skurkstat när det kommer till bland annat handelsfrågor. Det är då kanske inte förvånande att ett beslut från WTO, som visar att Kina följer handelns spelregler, förtigits. Beslutet refereras i en klargörande artikel i The American Journal of International Law. (Utgivarna)

On September 15, 2020, a World Trade Organization (WTO) panel ruled that certain tariffs the United States imposed on Chinese products violated Articles I (most-favorednation) and II (tariff bindings) of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
The panel rejected the U.S. attempt to invoke a “public morals” defense pursuant to GATT Article XX, holding that although countries receive substantial deference in defining “public morals,” the United States failed to prove that the tariffs were necessary to achieve its stated public morals  .
Over the past few years, the United States has engaged in an escalating trade war with China over China’s trade practices.1 On August 14, 2017, President Donald Trump ordered the Office of the U.S. Trade Representative (USTR) to determine whether to “investigate any of China’s laws, policies, practices, or actions that may be unreasonable or discriminatory and that may be harming American intellectual property rights, innovation, or technology development.” Läs artikel: wto-panel-rules-against-us-claim-that-tariffs-on-chinese-goods-are-justified-as-necessary-to-protect-public-morals-1