Skall kränkande ubåtar sänkas? Peter Hultqvist frågas ut i SVTs Agenda

Utskrift från SVT AGENDA 22 november 2015

Peter Hultqvist: Syftet är ju självfallet att tvinga upp ubåten, syftet är att nationalitetsbestämma, syftet är att visa att vi inte accepterar kränkningar på svenskt territorium utan att vi är beredda att använda de militära medel vi har för att försvara oss.

Fråga: Inte då att sänka ubåten?

Peter Hultqvist: Jag vill inte spekulera om vad som händer i det yttersta av skarpa lägen. Men det är ju den yttersta konsekvensen om man inte lyckas på annat sätt. Vi skall försvara svenskt territorium och det är liksom vår absoluta vilja och det står vi för.

Fråga: Även om det leder till att man faktiskt sänker en ubåt, dödar besättningen?

Peter Hultqvist: Det är alltså ytterst så att vi försöker få upp ubåten till ytan. Sedan hur en sådan här händelse utspelar sig –  det kan ju bli väldigt mycket spekulationer. Det är ett väldigt speciellt läge så jag vill inte gå djupare i det men vi är beredda att med vapenmakt försvara vårt territorium och försvarsmakten har dom befogenheter som krävs.

Utskrift från programmet

Kommentar:

Regeringens instruktion till försvaret att möta kränkningar av Sveriges territorium finns i den så kallade IKFN-instruktionen. Då det gäller kränkande ubåtar är instruktionen:

” –  En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre vatten skall hindras från att bedriva fortsatt verksamhet där. Därvid får vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det behövs, får sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks eller görs manöveroduglig på något annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge, skall den identifieras och för vidare åtgärder föras till en ankarplats.”

I den nya boken ”Försvaret främst” ( se annons på denna sajt) diskuteras innebörden av IKFN och  försvaret skall agera.

Redaktionen