Ska Nato få placera kärnvapen i Sverige? Sex ledande MP-politiker skriver i Aftonbladet

Under våren ska riksdagen ta ställning till värdlandsavtalet med Nato. Regeringen har ställt sig bakom avtalet – men inom Miljöpartiet finns hård kritik. Om inte avtalet förändras står det i strid med Miljöpartiets valmanifest och partiprogram, skriver debattörerna. Steg för steg har Sverige under många år närmat sig kärnvapenalliansen Det senaste och mest definitiva steget hittills mot fullt medlemskap är det så kallade värdlandsavtalet, som Alliansregeringen lät ÖB underteckna blott tio dagar innan valet 2014. Riksdagen måste, emellertid, godkänna avtalet innan det kan börja gälla.Vi menar att det nuvarande utkastet till värdlandsavtal brister på minst fyra punkter: Läs artikel