”Hultqvist för en oärlig debatt om Nato”, Anna Ek Svenska freds på svd.se

Försvarsminister Peter Hultqvist har vid flera tillfällen den senaste tiden känt sig tvungen att kommentera olika uppgifter angående Nato och det värdlandsavtal som riksdagen ska ta ställning till i vår. Vid närmare granskning framgår dock att svaren från försvarsministern skiljer sig åt beroende på vem som lyft frågan till dagordningen.

Vid Peter Hultqvists tal på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 11 januari i år framhöll han att det konsekvent fördes fram ”myter, felaktigheter och desinformation om vad värdlandsavtalet innebär” och ställde sig frågan ”vem tjänar på det?”. Utspelet kom i ett läge där kritiken och frågorna börjat växa såväl inom det egna partiet som i samhällsdebatten rörande ett antal rimliga frågor om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Hur påverkar avtalet landets militära alliansfrihet? Hur hanteras kärnvapenfrågan? Kommer Nato-baser att upprättas i Sverige? Läs artikel