”Natoansökan skapar fler problem än lösningar” intervju med Mats Bergquist av Bitte Hammargren i Utrikesmagasinet

I Finlands oberoende Natoutredning drogs flera viktiga slutsatser, framhåller svensken i expertgruppen, ambassadör Mats Bergquist. Finland och Sverige bör hålla samma linje i förhållande till Nato. I annat fall kan problem uppstå – särskilt om folkomröstningar i de båda länderna ger olika resultat. En ansökan om finskt Natomedlemskap skulle också öka spänningarna på grund av Rysslands reaktioner, slår utredarna fast.

…Han döljer inte att han har en personlig uppfattning i frågan om huruvida Sverige och Finland ska söka medlemskap i Nato eller inte.

– Jag och René Nyberg, som är en av Finlands stora Moskvaexperter, har tillsammans skrivit i Svenska Dagbladet och Helsingin Sanomat att Natomedlemskap för Finland och Sverige nu skulle skapa fler problem än de löser. Vi är inte emot samarbete med Nato, tvärtom.

Men för överskådlig framtid ser han två avgörande skäl för Finland och Sverige att inte ansöka om medlemskap:

– Dels på grund av den ökade spänning som det skulle bidra till. En sådan Natoutvidgning skulle bli den största territoriella sedan Turkiet gick med i Nato för 64 år sedan och samtidigt fördubbla Natos gräns mot Ryssland. Denna ansökan skulle lämnas in i en mycket mer spänd situation än när Ungern, Polen och de baltiska staterna gick med, vilket ägde rum före president Putins machopolitik. Läs hela intervjun