Sent uppvaknande i svensk försvarspolitik, hbl.fi

Nu är det plötsligt hemmaplan som gäller för svenska försvaret med ett embryo till allmän värnplikt med kronisk brist på pengar…

Själva tanken med försvaret är dock inte strid på svensk mark utan att ha en tillräckligt hård sköld för att en fiende ska avhålla sig från att ens försöka. Den består i dag av etthundra avancerade stridsplan, fyra rustade ubåtar och sju ytstridsfartyg samt ett helt otillräckligt luftvärn.

Fler armésoldater anses långt ifrån tillräckligt. Därför kommer Saab att bygga 60, eventuellt 70, nya mer vässade Gripen stridsflygplan, en ubåt i malpåse rustas och två nya ubåtar byggs en bit in på 2020-talet av Karlskronavarvet.

Men med Västeuropas lägsta andel försvarskostnad i förhållande till bnp, cirka 1,1 procent mot Finlands 1,3 procent och Natos ouppfyllda krav på medlemsländerna, 2 procent, är det långt mellan mål och medel för svensk del…

Nya försvarsdoktrinen med tillfälliga insatser i andra (u)länder har snabbt skrotats när läget skärptes här hemma och brister i egna försvaret kom i dagen. Exempelvis tvingades danskt stridsflyg under Natoflagg 2013 snabbt upp från basen i Litauen för att mota ett ryskt skenanfall mot svenska kusten, incidentberedskapen var påskledig. Kvar finns mindre svenska styrkor i Sahara för att hjälpa till med utbildning i över 40 graders värme. Den militära insatsen i Afghanistan har just utvärderats, militären klarade sig undan kritik. I stället kom den att gälla att de politiska målen var dimmiga: att skapa fred, jämställdhet och varaktig utbildning i provinsen kring basen Mazar-e-Sharif (som delades med Finland). Läs artikel