Norge opptrer aggressivt overfor Russland, aldrimer.no

…Hvis fredsrådslederen Hedda Bryn Langemyr fikk bestemme, er hun klar på at Forsvaret i Norge bør styrkes. Det er også et standpunkt hun deler med mange av sine kritikere. Men måten hun vil gjøre det på, kan være ulik. Et klart defensivt, troverdig territorialforsvar er det Langemyr vil ha. Fokuset på utenlandsoperasjoner og NATO-ledede bombetokt er hun langt mindre begeistrert for.

– Hvis du fikk bestemme, hvordan ville Norges sikkerhetspolitikk se ut?

Jeg ville ha prioritert fem ting. For det første bygd et forsvar som er mer robust. For det andre innledet et nærmere nordisk forsvarssamarbeid. For det tredje gjeninnført de selvpålagte begrensningene og konfliktdempende tiltak ovenfor Russland. For det fjerde ville jeg økt fokuset på andre trusler som miljø, ekstremisme og andre ikke-militære trusler. Og til sist ville jeg stilt Norge i spissen for et globalt forbud mot atomvåpen. Blir vi kvitt verdens atomvåpen øker vår sikkerhet betydelig.

– Her står du kanskje nærmere mange forsvarsentusiaster, i hvert fall på to av punktene, enn regjeringen?

– Det tenker jeg er helt fint. Det er en styrke for fredsorganisasjoner å samarbeide med forsvarsfaglig sektor der hvor det er hensiktsmessig. Dagens regjering burde lytte mer til både forsvars- og fredsarbeidere. Läs artikel