Se till att vården funkar – då stärks försvarsviljan, svd.se

Stina Oscarson

Hösten 2018 tillsatte regeringen en utredning om en ny myndighet för att stärka Sveriges psykologiska försvar. Nu är den klar och i korthet kan man säga att den sällar sig till det som idag blivit standard inom svenskt utredningsväsende: enmansutredningar som snarast är att betrakta som politiska beställningar av något man redan bestämt sig för att genomföra.

Anders Danielsson, utredaren, har mycket duktigt gjort sitt jobb och bekräftat att vi behöver en myndighet för detta ändamål. En myndighet med 48 årsverken till en kostnad av 165 miljoner kronor bara första året.

Efter att ha tagit mig igenom utredningens dryga tvåhundra sidor tänker jag att denna i bästa fall är slöseri med skattepengar och i värsta fall ännu ett steg på det sluttande plan där man för att försvara demokratin allt oftare börjar tumma på dess grundvalar. […]

Jag vill dock inte förkasta själva idén om ett psykologiskt försvar. Att öka vår motståndskraft mot desinformation, stärka tilliten och vår vilja att försvara demokratin är i grunden en god tanke och för att uppnå detta dristar jag mig därför till att komma med ett motförslag.

Spara de 165 miljonerna och inför en litterär kanon i skolan. Att läsa klassisk litteratur är en ännu oslagbar metod om man vill få människor att tänka själva. Den som läst Tegnérs ”Det eviga” och sjungit Vysotskijs ”Sanningen och lögnen” får sannolikt det immunförsvar mot desinformation hen behöver.

Se till att den grundläggande samhällsservicen fungerar i hela Sverige. Om tågen går och posten kommer och det finns plats på sjukhusen då vi behöver det kommer vi att vilja försvara vårt land när så behövs. Läs artikel