”Ett steg i rätt riktning”, forsvarsmakten.se

2016 påbörjades ett renoveringsprogram som syftar till införa ledningssystem och ersätta vissa komponenter på stridsfordon 90-systemet. Nu är renoveringsåtgärderna gjorda och slutet av maj var det äntligen dags att utbilda användare vid pansarbataljonen på Norrbottens regemente i Boden.
– Renoveringar och förbättringar av 90-systemet har pågått väldigt länge, bland annat har vi på Markstridsskolan gjort en rad prov och försök genom åren, men det här stora renoveringsprogrammet som vi nu har införandeutbildning på startade 2016, berättar kapten Ulf Krantz, systemföreträdare för stridsfordon 90 på Markstridsskolan. Läs pressmeddelande