Samsyn om försvar trots bråk om notan, aftonbladet.se

Försvarsberedningens omstridda rapport presenteras på tisdagen.

Trots det politiska bråket om notan så råder bred samsyn om förstärkningar av försvaret. […]

En majoritet av partierna i försvarsberedningen står bland annat bakom att försvaret ska förstärkas med en tredje mekaniserad brigad till 2025. Det finns i dag beslut om två brigader till 2020, men det är i dag bara en som är samövad. En majoritet står också bakom att antalet värnpliktiga ska fördubblas till 2025.

När det gäller flygvapnet så finns stöd för att behålla den äldre C/D versionen av stridsflygplanet Gripen längre än planerat, till in på 2030-talet. Den ska så småningom ersättas med den senaste E/F versionen.

Försvarsberedningen vill också stärka luftvärnet bland annat genom att plocka fram gamla robot 70/90 ur förråden. Det är något som ÖB Micael Bydén aviserade redan på försvarskonferensen i Sälen i januari. Även försvarets logistik behöver förstärkas, enligt försvarsberedningen.

De förstärkningar som föreslås beräknas kräva en försvarsbudget på 84 miljarder kronor 2025. Det motsvarar 1,5 procent av BNP. Med totalförsvarsdelen blir det närmare 90 miljarder och 1,6 procent av BNP. Läs artikel