”Vi välkomnar försvarsministerns klarlägganden”, dn.se

Rolf Ekéus, Lars Ingelstam och Thomas Jonte

Försvarsministerns tydliga försäkran om försvarssamarbetenas natur rycker undan grunden för Försvarsmaktens slutsats att militära samarbeten skulle ”starkt försämras” eller utsättas för en ”starkt negativ påverkan” om Sverige tillträder konventionen om förbud mot kärnvapen. […]

Försvarsministern bekräftar i starka och tydliga ordalag att den svenska positionen vad gäller nedrustning och icke-spridning ligger fast, liksom vår militära alliansfrihet.Detta är en viktig markering, eftersom Hultqvists kända invändningar (se nedan) mot förbudsavtalet av många debattörer tagits till intäkt för att nedrustning är omöjlig och alliansfriheten i praktiken övergivits. […]

Försvarsmakten påstår att militära samarbeten skulle ”starkt försämras” eller utsättas för en ”starkt negativ påverkan” om Sverige tillträder förbudskonventionen.Detta är svårt att förstå. Försvarsministerns tydliga försäkran om samarbetenas natur rycker undan grunden för sådana drastiska slutsatser. Läs artikel