Säkerhet och försvar i fokus på EU:s råd för utrikesfrågor, regeringen.se

När utrikesrådet möttes i Bryssel 6 mars antog ministrarna slutsatser om de framsteg som EU gjort på säkerhets- och försvarsområdet. Även västra Balkan diskuterades och rådet antog slutsatser om den djupt oroande situationen i Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesrådet inleddes med ett gemensamt möte mellan försvars- och utrikesministrarna om säkerhet och försvar…

Ministrarna välkomnade bland annat ett fortsatt arbete mot ett permanent strukturerat samarbete inom försvar och en årlig försvarsöversyn. Detta samarbete ska vara inkluderande, mellanstatligt, frivilligt och bygga vidare på befintliga strukturer. De enades också om att inrätta en permanent planerings- och ledningskapacitet för EU:s militära utbildningsinsatser. Läs pressmeddelande