DN Debatt. ”Fördjupat samarbete om försvaret kan spara miljarder”, dn.se

De växande hoten i vår omedelbara närhet gör att vi européer inte har något annat alternativ än att stärka samarbetet i säkerhets- och försvarsfrågor. EU-länderna skulle dessutom kunna spara miljardtals euro, om militära investeringar samordnas, skriver Jorge Domecq, chef för Europeiska försvarsbyrån…

I dag är Europas försvarsmarknad allvarligt fragmenterad. Försvarsbudgetar planeras och spenderas på nationell nivå i 28 olika EU medlemsländer, utan någon särskild koordinering. Det är kostsamt och leder ofta till dubbelarbete med ökade utgifter som följd då varje medlemsstat söker upprätthålla hela spektrumet av försvarsförmågor. En bättre planering, med gemensam upphandling, och att förena och gemensamt dela försvarsresurser (”pooling and sharing”) kan tydligt öka effektiviteten, med påtagligt minskade kostnader för EU:s medlemsländers skattebetalare som följd. Läs artikel