Civilplikten skulle ge oss bättre förutsättningar i kris, Nils Wiklund, blt.se

…Att kräva en lugn tillvaro på stranden utan att vara beredd att under en kort period av livet bidra till vår gemensamma säkerhet är samma sak som att kräva fri skola, sjukvård och en fungerande infrastruktur, men att samtidigt vägra betala skatt. Det här väcker även frågan om behovet att se över ett återinförande av civilplikt för de som av olika skäl inte vill ta ett vapen i hand. Civilplikt skulle ge Sverige bättre förutsättningar att klara påfrestningar på samhället i kris och krig.

Ett återinförande av värnplikten, i kombination med ett yrkesförsvar är ett steg i rätt riktning, och en korrigering av misstaget våra politiker gjorde 2010. Jag är dessutom övertygad om att de ungdomar som nu ska rekryteras kommer att vara ytterst motiverade, och jag hoppas att flera av dessa blir mina framtida kollegor. Läs artikel