Sagaen om Andøya flystasjon, aldrimer.no

Regjeringen legger opp til å avklare om nedleggelsen av Andøya flystasjon var en feilbeslutning først i Forsvarets neste langtidsplan, som skal gjelde fra 2021. Det er samme år som innfasingen av de nye maritime overvåkingsflyene etter planen skal begynne på den nye MPA-basen på Evenes flystasjon.

I mellomtiden ruller milliardene ut i form av utbyggingsarbeid på Evenes, for å gjøre Luftforsvarets nye enebase i Nord-Norge klar for både kampfly og maritime patruljefly (MPA). Da beslutningen om å legge ned og avhende Andøya flystasjon ble tatt i 2016, het det at det var for dyrt å ivareta og drifte to flystasjoner så nær hverandre. Ikke minst fordi det var nødvendig å ha luftvern, herunder også langtrekkende luftvern, for å beskytte mot russiske missiltrusler. Luftvern på to baser ble for dyrt, konkluderte både Høyre og Frp i regjering, med støtte fra Ap i opposisjon. […]

Nå heter det at Andøya flystasjon er «en sivil flyplass med høy militær verdi». Men ved å bruke en slik formulering i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram denne uken, er påfallende. Bruken av «sivil flyplass» som begrep er intet annet enn en språklig unnvikelsesmanøver fra regjeringen. Andøya flystasjon er i dag, med respekt å melde, primært en militær flystasjon med noe sivil trafikk.

Den språklige kamuflasjen fremstår som et febrilsk forsøk på å kamuflere at både USA, Storbritannia og NATO har gjort det klinkende klart at Andøya flystasjon trengs til militære formål også i framtiden. Ikke bare til alliert mottak, men trolig også til løpende operativ virksomhet i nordområdene. Läs artikel