Regjeringen bøyer nakken for amerikanerne på Andøya, nordnorskdebatt.no

Oddvar Nygård

I 2016 vedtok Stortinget å legge ned Andøya flystasjon og avvikle den militære aktiviteten der, og flytte Norges maritime overvåkningsfly (MPA) til Evenes, som også skal være en fremskutt base for noen av de nye kampflyene, F-35. Motstanden mot denne flyttingen har siden vært stor, men regjeringen har vært umulig å rikke. Fra det hold har operasjonen blitt begrunnet med at man ikke kan drifte to baser så nært hverandre, fordi en slik ordning ville bli altfor kostbar. Regjeringspartiene fikk i denne saken også støtte fra Arbeiderpartiet.

Men nå har pipa plutselig fått en annen lyd. I en pressemelding fra Forsvarsdepartementet (FD) 14. mai, med tittelen «Mottak av allierte forsterkningsstyrker», fremgår det følgende:

«Allierte forsterkninger er en forutsetning for forsvaret av Norge og må forberedes i fredstid. Forsvaret har derfor utarbeidet et oppdatert konsept for mottak i krise og krig, og i revidert nasjonalbudsjett har regjeringen vurdert hvilke konsekvenser Forsvarets foreslåtte konsept vil få. (-) Andøya er i konseptet definert som en sivil flyplass med høy militær verdi…». […]

Dermed har amerikanske P-8 Poseidon rykket inn, og USA har tydeliggjort overfor Norge at de vil operere fra Andøya, ikke fra Evenes. Det er dette som er det reelle innholdet i den plutselige snuoperasjonen som ligger i begrunnelsen om viktigheten av «alliert nærvær i Norge i fredstid, spesielt i nord…».

USA liker ikke stortingsvedtaket om nedleggelse på Andøya. Og har beordret den norske regjering til å snu. Statsministeren og forsvarsministeren har måttet bøye av og kaver nå med å forklare hvorfor flystasjonen de ville nedlegge plutselig har fått «høy militær verdi». Hvis regjeringen mener at denne nye erkjennelsen er suget fra eget, norsk bryst, må jo Solberg og Bakke-Jensen forklare oss hvordan det kunne ha seg at de var så forblindet at de ikke så dette da de vedtok nedleggelsen for tre år siden. Läs artikel