Europarådets ministermöte i Helsingfors överskuggas av tvist om Ryssland, hbl.fi

Över 30 ministrar från Europarådets medlemsländer samlades på torsdagskvällen i Finlandiahuset i Helsingfors för att dryfta rättsstatsprinciper och mänskliga rättigheter. Organisationen prövas för närvarande av hårda interna slitningar på grund av oklarheter kring Rysslands fortsatta medlemskap.

Ryssland fråntogs sin rösträtt i Europarådets parlamentariska församling efter den olagliga annekteringen av Krimhalvön 2014. I praktiken har Ryssland valt att stå med ena benet innanför Europarådets beslutande organ och andra benet utanför organisationen. […]

Flera politiska bedömare utgår från att Europarådet kommer att mejsla ut en kompromiss för att förhindra Rysslands utträde ur organisationen. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Ukrainas utrikesminister Pavlo Klimkin meddelade på torsdagen att han inte kommer att delta i Europarådets ministermöte på fredag.

– Realpolitiken kommer att få övertaget. Europarådet kommer sannolikt att mjuka upp sanktionerna för att bana väg för Rysslands inträde i den parlamentariska församlingen, säger programdirektör Arkady Moshes på Utrikespolitiska institutet. Läs artikel