Finland deltar i svenska försvarets storövning nästa år, svenska.yle.fi

Finland deltar i det svenska försvarets storövning Aurora, som ordnas i september 2017 och uppges vara den största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Övningens syfte är att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige…

Det närmare samarbetet mellan Finland och Sverige märks framförallt i luften. Finländska och svenska jaktplan deltar i respektive länders storövningar, både på finländskt och svenskt territorium. Flygvapnet övar också med amerikanska flyg stationerade i Baltikum…

Försvarsmakten deltar i internationella övningar då det anses motiverat med tanke på att upprätthålla och utveckla Finlands försvarsförmåga, krishanteringsförmåga och samarbete med andra länder. Tyngdpunkterna och målsättningarna slås fast av republikens president och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Den årliga övningsplanen godkänns av försvarsministern, som sedan informerar riksdagen. Läs artikel