Russiske inspektører drar til Norge, abcnyheter.no

[…] Russerne vil se om omfanget av den varslede militære aktiviteten stemmer overens med det Russland har fått beskjed om på forhånd, og om områder som skal være fri for aktivitet virkelig er det, går det fram av pressemeldingen.

Inspektørene skal besøke steder der øvelsene skal foregå og der våpensystemer skal testes. De regner med med å bli opplyst om militære formasjoner og enheter i de forskjellige områdene. Läs artikel