Planeringen har startat för Totalförsvarsövning 2020, forsvarsmakten.se

Dialog och engagemang präglade startmötet för Totalförsvarsövning 2020. Övningsledare, utvärderare och kommunikatörer från drygt 60 medverkande organisationer diskuterade bland annat övningsmål, kommunikationsstrategi och behov av kompetensutveckling. […]

Att delta i TFÖ 2020 är också ett sätt att bidra till folkförankring och försvarsvilja. Med en gemensam kommunikationsstrategi och kommunikatörer med i planeringen från starten är syftet att bidra till att höja kunskapen och medvetenheten om totalförsvar och beredskap hos allmänheten. Planeringsarbetet och genomförandet av TFÖ 2020 blir en viktig milstolpe på vägen till ett starkare totalförsvar. Tillsammans bygger vi ett motståndskraftigt och uthålligt totalförsvar. Läs pressmeddelande