Feil medisin for Norge, forsvaretsforum.no

​Geir Hem, kontaktperson for «Aksjon mot Natos militærøvelse Trident Juncture»

Protestbevegelsen mot den pågående militærøvelsen er bred og favner alt fra humanister, pasifister, miljøvernere, atomvåpenmotstandere, fredsaktivister og mer politisk definerte antiimperialister. Det betyr også at demonstrasjonene samler folk som er for Nato, men som er mot øvelsen fordi de mener den har negative konsekvenser.[…]

Det er ulike oppfatninger om handlinger og konsekvenser i forbindelse til hva som framkaller trusler og hva som øker spenningen. Vi ser på Nato-øvelsen som aggressiv, som militarisering av Norden, og at den bidrar til en eskalering i spenningsnivået mot Russland, spesielt i nordområdene. Russlands opprustning blir en logisk konsekvens. Trident Juncture er ikke styrkemessig avskrekking, men en del i en maktpolitisk rivalisering. Faren for krig øker som følge av øvelsen. I stedet for å gi en «sikkerhetsgaranti», så blir resultatet en usikkerhetsgaranti.

«På grunn av at sikkerhetsklimaet i Europa de siste årene har blitt merkbart forverret, har Nato valgt å svare med denne samlingen av sitt forsvar», sa Stoltenberg under en pressekonferanse 24. oktober.  Det samme kan Putin si. […] Det hevdes at øvelsesområdet bevisst er lagt til Midt-Norge for å ikke provosere. Men Nato-styrker plasseres ved Kallax flyplass i Sverige og på Rovaniemi flybase i Finland – med varslede øvelser i luftkamper. I tillegg til at Northern Screen må tas med i bildet. […]

Evnen til sammenkobling med styrker fra Nato og Vestunionen dimensjonerer den norske hæren. Å supplere stridselementer fra andre land har blitt viktigere enn evnen til å føre langvarig strid i norsk terreng i samhandling med egne støtteelement. Det kan virke som om Norge har fått en hær etter legokloss-prinsippet. Läs artikel