Rolf Ekéus om DCA: Ingen samlad svensk säkerhetspolitisk utvärdering har förekommit innan Sverige öppnar strategiskt viktiga nationella territorier.

Kommentar i anslutning till Hans Blix öppna brev om DCA.

Den överenskommelse som träffats mellan Sveriges och USA:s försvarsministrar om fördjupat militärt samarbete har genomförts utan minsta förankring i den övergripande svenska säkerhets- och utrikespolitiken. Ingen samlad bedömning av konsekvenserna för den övergripande svenska säkerhetspolitiken och utrikespolitiken har kunnat göras av de två ministrarna. Varken stats- eller utrikesministrarna tycks ha utövat något inflytande, och än mindre har någon form av konsultationer. med den demokratiska oppositionen ägt rum.
Utan att någon politisk-strategisk sammanhållen struktur, som ett bindande Nato-avtal, upplåter Sverige (i vart fall dess försvarsminister) strategiskt/geografiskt viktiga områden till den amerikanska försvarsmakten.
Ingen samlad svensk säkerhetspolitisk utvärdering har förekommit innan Sverige öppnar strategiskt viktiga nationella territorier.

Hans Blix inlägg finns att läsa här