Alliansfriheten.se 9 år – allt viktigare att hävda svensk självbestämmanderätt

Utgivarna

Ansökan om medlemskap i Nato 2022 var ett avgörande brott mot den alliansfrihet som under mer än 200 år varit grunden för säkerhetspolitiken.

Ett minst lika dramatiskt steg var det försvarssamarbetsavtal (DCA) med USA som regeringen undertecknade i december 2023 och som skall föreläggas riksdagen.

Det innebär upplåtelse av 17 baser i Sverige och rätt för USA-styrkor att röra sig fritt över hela det svenska territoriet.

DCA-avtalet har varit en huvudfråga för oss på alliansfriheten.se att bevaka från de första sporadiska uppgifterna om innehållet fram till det färdiga avtalet.

Vi har även analyserat de finska, norska och danska DCA-avtalen och jämfört skrivningarna med vad som står i det svenska avtalet.

I det arbetet har vi tyvärr stått nästan ensamma.

Ingen av de stora medierna har velat uppmärksamma avtalet och debattinlägg om avtalet som vi sänt in har refuserats utan kommentarer.

Hela hanteringen av avtalet från ansvariga politikers sida är helt enkelt en skandal.

Hans Blix är en av de få tunga debattörer som reagerat mot tystnaden kring DCA-avtalet och vi är glada att ha fått förtroendet att publicera hans öppna brev med krav på en demokratisk process och allmän debatt om avtalet.

Glädjande nog har vår bevakning av DCA-avtalet mött stort gensvar hos våra besökare och vi tror att texterna kommer att användas av enskilda debattörer och organisationer.

Att de politiskt ansvariga och de stora medierna valt att lägga lock på debatten om DCA-avtalet bådar inte gott för framtiden.

Både Nato-medlemskapet och DCA-avtalet kommer att innebära att stormakternas press på Sverige kan öka och att vi skall rätta in oss i ledet och föra en politik som inte självklart kommer att vara i vårt nationella intresse.

Vi kommer på alliansfriheten.se att fortsätta bevaka och kommentera säkerhetspolitiken. Vår hållning är att i varje läge hävda att svensk självbestämmanderätt skall bevaras så långt som det bara går.

En trovärdig sådan politik bygger på att vi återupprättar ett eget nationellt territorialförsvar som grundas på allmän värnplikt.