Republikens president Sauli Niinistös uttalande vid den 74:e sessionen för Förenta naionernas generalförsamling, presidentti.fi

[…] Det bristande förtroendet för institutioner och regimer är särskilt farligt på området för vapenkontroll. När det gäller kärnvapen håller vi faktiskt på att helt förlora de sista verktygen för övervakning. När nu kärnvapenavtalet INF har fallit och det nya START-avtalets framtid är osäker är den konferens om en översyn av icke-spridningsavtalet NPT som hålls nästa år ytterst viktig. Vi borde också kunna ta itu med frågor som gäller andra massförstörelsevapen, konventionella vapen – och också helt ny vapenteknik. Vi kan möta dessa utmaningar endast om vi samarbetar. Därför stöder Finland till fullo generalsekreterarens ansträngningar för att återföra nedrustningsagendan till kärnan i FN:s arbete. […]

För det tredje, och som avslutning, vill jag tala om ömsesidigt förtroende. Förtroende mellan stater, förtroende mellan individer, utgör grunden för fred och säkerhet. Utan förtroende ökar den potentiella risken för konflikt. Och när konflikter väl har brutit ut kräver deras lösning alltid att man återuppbygger förtroendet. Det är vår gemensamma plikt att söka lösningar på de många pågående krigen och konflikterna i Mellanöstern, i Afrika, i Ukraina och på andra håll i världen. Minst lika viktigt är det att förhindra att nya konflikter överhuvudtaget bryter ut. Finland har alltid betonat värdet av dialog i sina egna diplomatiska förbindelser. Vi erbjuder också gärna våra bona officia-tjänster åt andra. Ömsesidigt förtroende är också ett viktigt element i jämlikheten mellan kvinnor och män och mellan olika generationer. Ansvaret för vår planets framtid axlas av dagens unga människor – kvinnorna och männen. Att kvinnor och ungdomar är delaktiga i fredsprocesserna, den konfliktförebyggande verksamheten och medlingen har visat sig vara av avgörande betydelse. […]

När FN nu går in i sitt sjuttiofemte år är organisationen sannolikt viktigare än någonsin. Våra gemensamma globala problem kräver gemensamma globala lösningar. Tillsammans kan vi också bättre ta vara på nya globala möjligheter. Det finns ingen organisation som har bättre förutsättningar att leda det arbetet än FN. För att FN ska kunna nå sin fulla potential krävs det att vi alla bär ansvar för att minska förtroendeunderskottet. Läs talet