Sverige tar över ordförandeskapet för IAEA:s styrelse, regeringen.se

Sverige genom Mikaela Kumlin Granit, Sveriges guvernör till det internationella atomenergiorganet IAEA, tillträdde för första gången som ordförande för IAEA:s styrelse den 23 september. Detta efter att ha nominerats till posten av Västgruppen (WEG) som för första gången nominerat en kvinnlig ordförande. Ordförandens roll är att leda och företräda styrelsen. […]

Som ordförande har Sverige som övergripande ambition att säkerställa organisationens fortsatta oberoende, professionella och tekniska karaktär och att skydda IAEA från otillbörlig politisk påverkan och splittring. Ett lyckat ordförandeskap betecknas som ett ordförandeskap som förmår föra arbetet framåt med ett så stort mått av konsensus som möjligt. Läs pressmeddelande