Margot Wallström igen, sla.se

Per Blomquist

Det uppges att tjänstemän på utrikesdepartementet kallar sina kolleger på försvarsdepartementet för krigshetsare.

Den gamla, felaktiga, politiska och ensidiga hotbilden från Ryssland vilseleder starkt och leder till dylika konflikter!

Gammalt är Östersjön som slagfält och viktigt. Det nya slagfältet mellan USA och Ryssland är Ishavet, sedan tio år för Ryssland och nu även för USA. Med fantastiskt nya medel för fred och krig för Ryssland och inte bara missilrobotar. Förnyelse i försvars- och säkerhetspolitiska tänkandet är därför nödvändigt. Läs artikel