Republikens president Sauli Niinistös tal vid fesmiddagen till ära av Republiken Estlands president Kersti Kaljulaid och herr Georgi-Rene Maksimovski på presidentens slott den 7 mars 2017, presidentti.fi

…Finland och Estland stöder sig på internationell rätt och vi är berättigade, om inte rentav skyldiga, att kräva att den följs. Trots att stormakterna ibland har en benägenhet att tolka regler i linje med deras intressen måste vårt eget agerande vara klanderfritt. Endast då kan vi kräva detsamma av andra. Finland och Estland har för sin del trofast skött såväl sina EU-förpliktelser som andra internationella förpliktelser. Detta uppmärksammas, och uppskattas.

Alltid är det likväl inte nog med värderingar och exempel. Det behövs också initiativkraft och åtgärder för att mildra spänningen och för att bevisa värdet av samarbete och gemensamma strukturer för oss alla. Ett bra exempel på detta är det arbetsgruppsmöte om flygsäkerheten i vår region som hölls i Helsingfors för en vecka sedan i regi av Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO. Det gläder mig att mötet blev av och att det kommer att följas upp. Jag vill tacka Estland för stödet med att föra initiativet framåt. Läs talet