Republikens president Sauli Niinistös inledande tal vid Gullrandadiskussionerna 19.6.2016

Ärade statsminister Löfven, ärade gäster, mina damer och herrar,

Jag önskar er alla varmt välkomna till Gullrandadiskussionerna. Det är alltid glädjande att se en ivrig och slagfärdig grupp debattörer i Gullranda så här inför högsommaren. Vi har framför oss ett intensivt dygnslångt pass. Jag väntar mig mycket av det.

Särskilt glad är jag över att nu – för första gången – en representation från Sverige är med. Och därtill en synnerligen stark representation, med statsminister Löfven i spetsen. Hos oss i Finland talar man alltid om hur mycket man diskuterar i Sverige.     Om detta berättar också det, att jag tog modell för detta evenemang justa av Sverige. Det som jag bäst kommer ihåg är Sälens anda; en vilja att förstå varandra och att tillsammans föra vår sak framåt.

Vi för dessa diskussioner i en tid, då många sanningar som gällt länge och som ansetts vara stabila nu vacklar. Säkerhetssystemet i Europa som uppstod i samband med det kalla krigets slut har upplevt kännbara skador och är under en konstant press. Rysslands annektering av Krim från Ukraina och konflikten i östra Ukraina avspeglar sig omfattande också på områdena här i Östersjön och Nordeuropa.

Men vi har att göra med ännu mycket mer omfattande problem än detta. Konflikterna och instabiliteten i Mellanöstern och Nordafrika samt försämrade levnadsförhållanden i områden som sträcker sig ännu längre bort bildar för Europa en betydande och möjligen en bara växande utmaning. Dessa moln kommer sannolikt inte att försvinna från vår himmel på en lång tid.Läs talet