Replik: ”Inga ryska fartyg till Karlshamn”, Per-Ola Mattsson , kommunstyrelsens ordförande (S), Karlshamn, dagenssamhalle.se

När Karlshamns kommun diskuterat med regeringen har det stått klart att kommunen har rätt att besluta om avtalet att lagra rör för gasledningen Nord Stream 2.

Representanter för Karlshamns kommun har träffat representanter för regeringen för att diskutera frågor kring Nord Stream 2. Vid dessa möten har frågan om vem som har rätt att besluta om hamnen får genomföra den planerade affären diskuterats. Det har varit tydligt att det är kommunen som beslutar i denna frågan…

Trafiken med rörfartyg ökar trafikflödet marginellt hamnen. Arbetet i hamnen ska i huvudsak skötas av svensk personal. Bevakningen av rören under lagringstiden ska göras av ett svenskt bevakningsföretag. Det handlar inte om att Karlshamns hamn hyr ut hamnen, det handlar om att Karlshamns Hamn säljer logistiklösningar såsom lastning och lossning av fartyg, hantering av gods i hamnområdet samt lagerhållning av gods…

Rören som ska hanteras i Karlshamns hamn ska tillverkas av Europipe GmbH i Mulheim i och förses med ett yttre betonglager i Mukran i Tyskland innan de transporteras till Karlshamn. Europipe kommer att leverera ungefär 75 procent av alla rör till hela projekt Nord Stream 2. Transporter och läggning av rör kommer att skötas av Allseas Group S.A. i Schweiz. Några ryska fartyg kommer inte att användas. Läs artikel