Identifiserte færre russiske fly, forsvaret.no

I 2016 rykket norske jagerfly ut 20 ganger for å identifisere russiske militærfly langs norsk luftrom. Det er halvering fra årene før.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) fører statistikk over antall utrykninger (scrambles) og antall identifiserte fly. I fjor rykket norske jagerfly ut 20 ganger og identifiserte 38 russiske militærfly, det laveste antallet siden 2010.

– Vi antar at nedgangen skyldes at de russiske flystyrkene som normalt opererer i nordområdene, har deltatt i operasjoner i andre områder, for eksempel Syria, sier major Brynjar Stordal, talsperson i FOH. Läs pressmeddelande